Кыргызстан
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
РМО
РЕСПУБЛИКАЛЫК МАТЕМАТИКАЛЫК ОЛИМПИАДА
Алтын Туйун
БАЛДАРДЫН УЛУТТУК
ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

Урматтуу РМО "Жаш пифагорлор техника дүйнөсүндө" катышуучулары!
Силерден келген өтүнүчтөр боюнча кайсы жерден ката кеткендигин көрүү мүмкүнчүлүгүн сунуштайбыз. Бул үчүн форманын төмөнкү жагынан өзүңөрдү ID терип, ар бир өткөн тесттин жыйынтыгын, андагы каталарды көрө аласыңар. Эгерде кайсы бир тапшырма боюнча суроолор жаралса, суроонун же бир нече суроонун номерин (номери кыргыз тилиндеги суроонун версиясынан кийин кашаада көрсөтүлгөн) e-mail olimp@rdita.kg дарегине, катты "Суроолор боюнча" темасын көрсөтүп жөнөтсөңөр болот. Эгерде суроолор боюнча каалоочулар көп болсо, биз конференция же вебинар уюштурабыз. Анда биздин математиктер, уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, кызыккан тапшырмалардын чечилишин көрсөтүп беришет

Биринчи турга катталып жатканда алган ID жазыңыз:БАЙЛАНЫШ
Телефондор : + 996 312 315847
                    + 996 312 315874
Email: olimp@rdita.kg

БИЗ СОЦТАРМАКТАРДА
  Facebook
  Instagram


"Алтын Түйүн" БУИТА. RDITA.KG
Бардык укуктар сакталган. 2014-2024